Tuesday, May 26, 2009

võõrpöörsõnad ja tegusõnade kordamine

1. Hüppasime vankrile ja hakkasime sõitma. M, 1. lihtminevik, kindel, isikuline, jaatav
2. Küsija suu peale ei lööda. A. 1. lihtolevik, kindel, mitteisikuline, eitav,
3. Varsti tullakse koju. M. mitteisikuline, jaatav, kindel, kindel, 3.
4. Metsas leidus rohkesti pähklipõõsaid. M. isikuline, jaatav, kindel,
5. Linnas süttivad üksteise järel kollakad tuled. M. isikuline, jaatav, kindel,
6. Väsinud teekäija istus puu alla puhkama. A. isikuline, jaatav, kindel,
7. Tema silmad ei sädelenud enam. M. isikuline, eitav, kindel,
8. Jälle joosti ja kisendati. M. mitteisikuline, jaatav, kindel,
9. Nüüd algavat kibedad tööpäevad. M. mitteisikuline, jaatav, kaudne,
10. Selles hääles oli midagi tuttavat. A. isikuline, jaatav, kindel,
11. Ära puutu! A. isikuline, eitav, käskiv, lihtolevik,
12. Kui oleksin vaid teadnud! A. isikuline, jaatav, tingiv,
13. Võtja käe peale lüüakse. M. mitteisikuline, jaatav, kindel,
14. Naabri juurde ei tohtinud sisse astuda. A. isikuline, eitav, kindel,
15. Hoidke eemale! M. mitteisikuline, jaatav, käskiv,
16. Jah, see on minu kohus. A. isikuline, jaatav, kindel,
17. Läbirääkimised lõppegu. M. umbisikuline, jaatav, käskiv,
18. Seal jahvatatakse vilja. M. umbisikuline, jaatav, kindel, olevik,
19. Oleksin vastanud kindlasti. A. isikuline, jaatav, tingiv, täisminevik, 1.
20. Hilja vaatas nukralt tulle. A. isikuline, jaatav, kindel, lihtminevik, 3.


Selgita järgmiste võõrpöördsõnade tähendust (http://www.eki.ee/dict/qs2006/) ja moodusta igaühega üks lause.

reserveerima; kinni panema, varuks hoidma.
dubleerima; kahekordistama; teisikeksemplari valmistama; midagi paralleelselt tegema.
imiteerima; matkima, jäljendama, järele aimama.
dekoreerima; kaunistama, ehtima.
demonstreerima; selgitavalt näitama, esitama.
karakteriseerima; iseloomustama.
motiveerima; põhjendama, põhistama.
kritiseerima; arvustama.
ekspluateerima; kasutama, käitama.
kalkuleerima; arvestama, kaalutlema.
grimeerima; jumestama.

Me rederveerisime laua.
a dubleerin panuseid.
Ma imiteerisin teda.
Ma dekoreerisin laua.
Ma demonstreerisin seda.
Tema karakteriseeris mind.
Ta motiveeris hästi.
Ta kritiseerib karmilt.
Ta ekspluateerib sellega.
Me kalkureerisime valesti.
Ta grimmeeris oma õde.

No comments: